דרך מילים באישה

ביתן,1996

פרטיטורה לכלי אחד, זכה בפרס אקו"ם לשנת תשנ"ה.

מנימוקי השופטים :
תהליך אפיית לחם נקשר לגופי רחוב,חדרי מדרגות,שכנים,עורבים בחצר,
ואפילו בבית פנימה.
אישה לבד כותבת במחשב את כמיהותיה ותחושות מילכודה.
גם הקלות היחסית שבה היא מחליפה בית,ארץ ושפה אין בה כדי להקל.
המוצא מסתמן בהתקרבות ה'אני' השירי אל הפלאי,
שמעניק למילה וללב חיות מתחדשת.
שורות בודדות מתחלפות באקורדים צפופים ועזים,
שצירופם מקנה לספר מימד של אחדות מוזיקלית.

גירסה אנגלית לספר : The Way of Woman