בצלם אישה

ביתן,1998

אחרי "אישה בגוף ראשון" -
בו מחפשת אישה את טעם החיים בשגרת עשייה,
אחרי"דרך מילים באישה" -
בו מתקרב האני השירי אל הפלאי,
מגיעה כאן האישה, תוך חיפוש הגַנִים הסמויים של אמה,
אל מיתוסים הנבראים
במחזוריות בנופים מוכרים.
וכך היא בוראת מולדת בצלם אישה.

כמו שני קודמיו, גם "בצלם אישה" מסופר בפרוזה מצומצמת,
פרוזה שיש בה הרבה חלונות ושתיקות.
גירסה אנגלית לספר : In the Image of Woman